Kurs trwa 2 lata i jest podzielony na 6 modułów, każdy moduł trwa 4 miesiące

Opłata miesięczna

289

4 lekcje

Opłata za moduł

1040

16 lekcji

Opłata roczna

2750

96 lekcji